foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt

WaterschapDommelBoxtel - Doe mee met leuke en leerzame activiteit en vraag nu de meetkit aan voor belangrijk onderzoek! Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit van slootjes, beekjes en plassen zoeken wij mensen in heel Nederland die willen helpen en het leuk vinden in hun eigen buurt of in de nabij gelegen weilanden onderzoek te doen. Meedoen kan door hier de online meetkit te bestellen, ook Schijndel valt gedeeltelijk onder Waterschap De Dommel.

Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder waterschap De Dommel.  Dit is de derde keer dat dit onderzoek wordt gehouden.
In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. De vennetjes, plasjes en boerenslootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig, zodat ook de waterkwaliteit van de kleine wateren wordt gemeten. ‘We verzamelen samen met zoveel mogelijk mensen in heel Nederland informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water. Voorgaande jaren bleken veel gezinnen met kinderen plezier te beleven aan het samen onderzoek doen naar slootjes in de buurt. Daarom wordt iedereen opgeroepen om dit jaar mee te doen’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu. 

Vang de Watermonsters

Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de resultaten. 

Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken. 

Biodiversitet
Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren konden we al in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zien  we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: ‘In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.

Meer informatie en contact
Kim Schoonus, Waterschap De Dommel, 0646406875
Ingrid van den Berg, persvoorlichter Natuur & Milieu, 06 24440363
Pien van der Steen, persvoorlichter ASN Bank, 06-39221383
Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.

Foto: Waterschap Dommel
WaterschapDommel

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//