foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Europese subsidie voor Het Groene Woud

GroeneWoudLeaderverkortHet Groene Woud - De Europese Unie stelt samen met lokale overheden 2,5 miljoen euro beschikbaar voor projectideeën die bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving in Het Groene Woud. In Schijndel en Wijbosch maken onder andere De Geelders en het Wijboschbroek deel uit van het Groene Woud.

Dit werd bekend nadat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 5 december 2023 Het Groene Woud als LEADER-gebied aanwees en hiermee de LEADER-subsidie aan Het Groene Woud toekende.


Stichting Landschap Het Groene Woud is als penvoerder de schakel tussen subsidieverstrekker en projectindieners. Inwoners, bedrijven en organisaties in Het Groene Woud kunnen tot en met 2027 projectideeën indienen en LEADER-subsidie aanvragen. Projectideeën komen daar in Het Groene Woud voor in aanmerking als ze lokaal worden opgezet en uitgevoerd in een gebiedsgerichte samenwerking.

Combinatie van functies
In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) 2023-2027 die Het Groene Woud opstelde, staan nog meer voorwaarden. Zo staat erin beschreven dat elk LEADER-idee combinaties van functies moet bevatten. Voor een leefbaar, gezond en krachtig platteland is het namelijk belangrijk dat zowel natuur als samenleving er beide op vooruit gaan. Denk aan een idee dat zowel de biodiversiteit, landschapsbehoud én klimaatadaptatie stimuleert. Of een project dat benutting van erfgoed combineert met gebiedsgebonden bedrijvigheid (zoals landbouw, recreatie, zorg of de maakindustrie).

Verrassende kruisbestuivingen
De combinatie van functies zorgt in de zienswijze van Stichting Landschap Het Groene Woud voor verrassende kruisbestuivingen die elkaar versterken. Die integraliteit geeft het platteland van Het Groene Woud op alle vlakken toekomst als het gaat om leefbaarheid en leefomgeving. Zo ontstaat het principe van ‘het gemengde bedrijf van de 21ste eeuw’ dat verschillende functies heeft en doelen dient, maar wel – vanouds – naadloos bij en in deze streek past

Advies en ondersteuning
Wie een goed idee heeft en daar verder mee wil, kan voor advies en ondersteuning bij Stichting Landschap het Groene Woud terecht. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen, een projectplan op te zetten of het aanvragen van de subsidie zelf. Zij kunnen daarbij rekenen op de jarenlange kennis van Het Groene Woud op het gebied van natuur, erfgoed, landschap, lokale bedrijvigheid en betrokkenheid van inwoners. Kijk voor meer informatie op https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/

Over LEADER en haar ‘bewaker’

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale (vrij vertaald: ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’) en is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Via de LEADER-subsidie stimuleert de EU inwoners, bedrijven en organisaties in Het Groene Woud om samen te werken aan een leefbaar, duurzaam en economisch krachtig platteland. Een speciaal hiervoor opgerichte Lokale Actiegroep Het Groene Woud (de LAG-HGW) is eigenaar en bewaker van het LEADER-programma in Het Groene Woud en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de LEADER-regeling. De LAG is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Het Groene Woud en staat onder voorzitterschap van Ivka Orbon, directeur Brabant Advies. Zie voor samenstelling van de LAG de website van Het Groene Woud (www.hetgroenewoud.com).
GroeneWoudLeader

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//