foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PGB in de toekomst minder toegankelijk voor ouderen – wordt deze groep gediscrimineerd?

kbo brabantBrabant / Schijndel - KBO-Brabant, belangenvereniging van ruim 130.000 senioren, waaronder de senioren aangesloten bij diverse Schijndelse KBO-afdelingen Boschweg, Centrum, Hoevenbraak en Wijbosch, heeft per brief protest aangetekend bij minister Schippers over de voorgenomen uitsluiting van ouderen bij de toegang tot het persoonsgebonden budget (PGB). Als het aan de minister ligt komen mensen met functiebeperkingen ten gevolge van normale verouderingsprocessen niet meer in aanmerking voor een PGB. Aanstaande week op donderdag 17 april 2014 behandelt de Tweede Kamer de verankering van het PGB in de Zorgverzekeringswet. De toegang tot het PGB gaat drastisch veranderen. Thans wordt het PGB nog ter beschikking gesteld vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), maar in de toekomst wordt het verspreid over drie nieuwe wetten. Dat zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Uitsluiting
Ten aanzien van de Zorgverzekeringswet wordt thans door de minister voorgesteld een bepaalde groep mensen voortaan uit te sluiten van toegang tot het PGB: de groep die functiebeperkingen ondervindt als gevolg van normale verouderingsprocessen en daardoor is aangewezen op langdurige wijkverpleging.


KBO-Brabant bekritiseert deze uitsluiting op grond van de volgende 7 argumenten:
1. Deze neigt naar discriminatie op grond van leeftijd.
2. En leidt tot een zeer aanvechtbare definitie van ziekte, gezondheid en zorg. Wat zijn normale verouderingsprocessen en wanneer beginnen deze?
3. De stelling van de minister dat het PGB voor de betreffende groep niet het beste instrument is gebleken onder de Awbz is niet correct. Het PGB is geen zorgsoort of zorgverstrekking, maar een vorm van organisatie van geïndiceerde zorg, met zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager als uitgangspunt, de geleverde zorg zo veel mogelijk op maat van de werkelijke vraag en een zo kosten-efficiënt mogelijke zorglevering. In al deze opzichten heeft het PGB zijn nut en betekenis in een zorgstelsel op weg naar modernisering en innovatie meer dan bewezen. Juist in de zorg op maat voor ouderen met geïndiceerde zorgtekorten (functiebeperkingen).
4. De politiek, de zorgverzekeraars en zorgorganisaties hebben de laatste jaren alle aandacht gericht op de fraudegevoeligheid van het PGB. Ook om die reden vindt de minister het PGB een minder goed instrument voor ouderen, omdat slachtoffers van frauderende bemiddelingsbureaus met name in deze groep te vinden zouden zijn. KBO-Brabant vraagt de minister echter waarom ouderen nu de dupe moeten worden van frauduleuze bemiddelingsbureaus uit het verleden en falende overheidscontrole.
5. Primair punt van aandacht van beleidsmakers en wetgever zou moeten zijn dat het PGB niet uit luxe is uitgevonden, maar vanwege de nog altijd voortdurende onmogelijkheid van de leveranciers van thuiszorg om werkelijk zorg op maat te leveren. Onder het motto ‘elk nadeel heeft z’n voordeel’: door de massale ontslagen in de thuiszorg zullen veel krachten beschikbaar komen voor inzet via het PGB. Zo kan het PGB ook nog bijdragen aan de broodnodige werkgelegenheid en werkvoldoening.
6. Volgens de nieuwe wetgeving zouden mensen met een lage zorgzwaarte indicatie via de Wmo wel toegang tot het PGB krijgen en mensen met een hoge indicering via de Wlz ook. Het PGB is gebleken de beste optie te zijn juist voor de groep mensen daar tussen in, met een leeftijd-gerelateerde zorgvraag en zorgzwaarte-indicatie, die met op de persoon toegespitste zorg nog thuis kunnen blijven wonen. Door deze groep uit te zonderen van de mogelijkheid tot zorg in eigen beheer in de thuissituatie, snijdt de minister mogelijkheden af die geheel passen in de filosofie van de participatiesamenleving.
7. Ook is het juist deze categorie waarbij we initiatieven zien ontstaan voor zorginkoop in corporatief verband via het PGB. Ook die mogelijkheden, eveneens passend in de participatiesamenleving, worden afgesneden door de voorstellen van de minister.


KBO-Brabant bepleit dan ook een Zorgverzekeringswet waarmee àlle zorgvragers in Nederland desgewenst een beroep kunnen doen op het PGB.

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//