foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Concessie West-Brabant gegund aan Arriva - eerdere gunning van Oost-Brabant gehandhaafd

arrivaHeerenveen / Regio - Vandaag, woensdag 9 april 2014, heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt ook de concessie West-Brabant te gunnen aan Arriva. De eerdere gunning van Oost-Brabant blijft gehandhaafd. Eerder werd die in december jl. gegund aan Arriva.  Beide concessies gaan vanaf 14 december 2014 in voor een periode van 10 jaar. De totale waarde van beide contracten bedraagt ruim 1,2 miljard euro. Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur van Arriva Nederland: "Wij zijn blij met deze uitspraak. Nu kunnen we verder met de voorbereidingen van Oost-Brabant en zullen we de voorbereidingen voor West-Brabant voortvarend oppakken." Voor de exploitatie van de concessie West-Brabant schaft Arriva een compleet nieuw wagenpark aan met milieuvriendelijke Euro 6-bussen. Bovendien hebben alle bussen gratis WiFi. Reizigers in West-Brabant blijven dezelfde bedieningsuren en frequenties van bussen houden als ze nu gewend zijn.

Op 6 februari van dit jaar werd bekend dat vervoerder Arriva en Veolia een bezwaarschrift ingediend hadden tegen het gunningsbesluit van de West-Brabantse concessie. Het bezwaar spitste zich toen toe op de bij de gunning gehanteerde wegingsfactoren. Daarmee was dus de gunning voor de OV-concessie in West-Brabant nog niet definitief. In de planning voor de nieuwe OV-concessie was rekening gehouden met een mogelijke bezwaarprocedure.

Beslissing Gedeputeerde Staten
Tegen de eerdere beslissing van de provincie om de concessie West-Brabant aan Veolia te gunnen werd door Arriva bezwaar ingediend. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant volgen het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaar- en beroepzaken (HAC) en gunnen West-Brabant alsnog aan Arriva.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//