foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College wijst afvalinzamelaars aan voor allerlei soorten afval

Afval scheidenSchijndel – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel heeft besloten voor diverse periodes de komende jaren verschillende afvalinzamelaars aan te wijzen. Voor restafval is dat Van Gansewinkel, voor kunststofverpakkingsafval, grof huishoudelijk afval en [op afroep] kerstbomen, voor oud papier en karton de Van Kaathoven Groep, voor verpakkingsglas, Van Gansewinkel, voor textiel Ecotex, voor bruikbare huisraad de Vincentiusvereniging, voor oud ijzer Metaal- en Handelsonderneming Twan van Kessel en Netten IJzerhandel, voor houtafval Hout-Doe en voor frituurvet Rotie B.V. inzamelingadres Scouting Schijndel en Vetsmelterij BeneluxVet B.V. bij supermarkt Plus-Eijkemans.

Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel

besluiten:
• 1.op grond van artikel 2, eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor restafval aan huis Van Gansewinkel Nederland B.V., gevestigd te Maarheeze met ingang van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015
• 2.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor kunststofverpakkingsafval, grof huishoudelijk afval en op afroep kerstbomen aan huis Van Gansewinkel Nederland B.V., gevestigd te Maarheeze met ingang van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015
• 3.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor oud papier en karton aan huis de Van Kaathoven Groep gevestigd te Sint Oedenrode van 1 januari 2014 tot en met 31 augustus 2014
• 4.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor verpakkingsglas Van Gansewinkel Nederland B.V. gevestigd te Maarheeze van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2014
• 5.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor textiel Ecotex B.V. h.o.d.n Curitas gevestigd te Lunteren van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015
• 6.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel, vanaf 1 januari 2014 tot een nader te bepalen datum Vincentiusvereniging Schijndel gevestigd te Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor bruikbare huisraad
• 7.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel, vanaf 1 januari 2014 tot een nader te bepalen datum Netten IJzerhandel gevestigd te Schijndel en Metaal- en Handelsonderneming Twan van Kessel gevestigd te Schijndel aan te wijzen als inzamelaar voor oud ijzer
• 8.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel, vanaf 1 januari 2014 tot een nader te bepalen datum Hout-Doe gevestigd te Schijndel datum aan te wijzen als inzamelaar voor houtafval
• 9.op grond van artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel, vanaf 1 januari 2014 tot een nader te bepalen datum als inzamelaar(s) voor frituurvet aan te wijzen:
o Rotie B.V. te Amsterdam voor het ingezamelde frituurvet bij Scouting Schijndel, Smaldonkstraat 10, Schijndel
o Vetsmelterij BeneluxVet B.V. te Dronten voor het ingezamelde frituurvet bij supermarkt Plus-Eijkemans, Hoofdstraat 121, Schijndel.
• het aanwijzingsbesluit van 15 januari 2014, registratienummer 13.042665, in te trekken.


Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking [2 april 2014] een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Hierin vermeldt u in ieder geval:
•uw naam
•uw adres
•een omschrijving van het besluit
•de motivering van uw bezwaar
•de datum
•uw handtekening.
In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.


U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.