foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Animo voor inloopavonden in fusiegemeenten niet erg groot

Veghel - Schijndel - Sint-OedenrodeSchijndel / Veghel / Sint-Oedenrode - Op 10, 18, 19 en 20 februari zijn inloopavonden georganiseerd in de drie gemeenten, waarbij vooral het doel was om in gesprek te komen met de bezoekers [aandachtspunten van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties] over de fusie met onze drie gemeenten. De belangstelling voor deze inloopavonden was niet groot. De gemeenten kregen wel veel waardevolle opmerkingen, die de bezoekers als wens in de wensboom konden ophangen. Deze aandachtspunten zijn van toegevoegde waarde en deze inbreng wordt meegenomen in het vervolgtraject. In de drie gemeenten bleek dat vooral de hoe''  vraag van de fusie speelt bij de bezoekers. De meeste bezoekers zijn wel overtuigd van het nut en de noodzaak van het samengaan en spraken uit dat een samenvoeging van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel voor hen een hele logische stap is.

Zorg dat je 'het goede' behoudt, zoals het beleid op het gebied van Wmo, AwBZ, leefbaarheid en evenementenbeleid. Transparantie is gewenst, dus ook de voor- en nadelen van een fusie moeten inzichtelijk gemaakt worden. Aandacht werd daarnaast ook gevraagd voor het behoud van identiteit en de invloed van de dorps- en wijkraden. De initiatieven voor burgerparticipatie en zelfsturing worden omarmd.

Vervolgtraject/participatie
Met de afronding van deze eerste fase van informeren gaan we over naar de tweede fase, de fase van participatie. De aanwezige inwoners spraken duidelijk de wens uit om bij het vervolgproces betrokken te blijven en ook een duidelijke rol voor zichzelf te zien in het fusieproces. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hopen dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedenken bij de inrichting van de nieuwe gemeente.

Informatie
Informatie over het fusieproces en het participatietraject volgt nog. Voor vragen over dit persbericht kunt u terecht bij de voorzitter van de stuurgroep, burgemeester Eugster van de gemeente Schijndel. U kunt haar bereiken via het cluster Communicatie van de gemeente Schijndel, tel. 073 544 08 04.

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//