foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CDA neemt niet deel aan raadsbrede coalitie - CDA en PvdA gaan voor huidige coalitie

cdaSchijndel - CDA Schijndel heeft vanavond besloten niet deel te nemen aan raadsbrede formatiegesprekken. CDA Schijndel ziet onoverbrugbare verschillen op de onderwerpen zorg, economie, wonen, participatie, inspraak en fusie met de SP staat in het persbericht te lezen. Direct na het uitkomen van het bericht belde onze verslaggever met Eus Witlox (DORP-ABS) die samen met de informateur aan zet is. Hij had het nog niet gehoord en reageerde verbaasd. ''Dit is balen. Dit is in onze gesprekken niet gezegd. Ik moet me nu gaan beraden maar dit is echt zonde er lagen zoveel kansen.'' Het CDA ziet een ondemocratisch stelsel wanneer er geen oppositie is, omdat daarmee alle besluiten in collegevergaderingen plaatsvinden, en niet meer in openbare raadsvergaderingen. Alle reacties onder 'lees meer'... Hier leest u ook de mails van CDA, PvdA en SP aan Eus Witlox (DORP-ABS) en de informateur.

Op advies van informateur Cor van der Aa heeft met Eus Witlox een extra gespreksronde georganiseerd om duidelijk te krijgen of er een positieve grondhouding is bij de vier politieke partijen van Schijndel voor een raadsbrede coalitie. Zowel het CDA als de PvdA spraken voor de camera van TVSchijndel al de voorkeur uit om de huidige coalitie met DORP-ABS voort te zetten. Zowel het CDA als de PvdA laten aan TVSchijndel weten nu voor de huidige coalitie te gaan. 

Eus Witlox zegt tegen onze verslaggever in de gesprekken alleen maar positieve reactie te hebben gehoord in de gesprekken met de partijen. Bart Claassen (CDA) zegt dat dit klopt. ''Wij zijn uit het gesprek gegaan met de conclusie dat een reedsbrede coalitie mogelijk is. Maar later vanavond hebben we de koppen bij elkaar gestoken en zijn we tot de conclusie gekomen dat een raadsbrede coalitie niet goed voelt. Het is nu aan DORP-ABS om te kiezen tussen de SP en de huidige coalitie van CDA en PvdA.''

CDA: ''Grote verschillen''
CDA: ''Na een grondige analyse van de partijprogramma’s bleken met name op de onderwerpen zorg, economie, wonen, participatie, inspraak en fusie onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen CDA en SP. Het nut van formatiegesprekken met de SP is daarom niet aanwezig.'' Daarnaast is CDA Schijndel van mening dat een raadsbrede coalitie geen recht doet aan de democratie. Raadsvergaderingen worden in principe overbodig. Alle geschillen worden in besloten collegevergaderingen geslecht. Daarmee krijgen collegevergaderingen ook heel veel lading en worden onevenredig belangrijk. CDA Schijndel staat nog steeds een voortgang van de succesvolle coalitie van DORP-ABS, PvdA en CDA voor. Deze optie is door de informateur als 2e optie naar voren gebracht, wanneer een raadsbrede coalitie niet mogelijk blijkt. CDA Schijndel wacht nu het advies van de informateur en de vervolgstappen van de Lijsttrekker van DORP-ABS af.

SP: ''Kiezers bedrog'' 
Ruud Merks reageert gelaten. ''Raar dat het CDA ons al uit sluit voordat we inhoudelijk gaan praten. We hadden het verwacht, maar netjes is het niet. Het zegt iets over het CDA en niet over ons.'' Ruud Merks neemt zelfs de woordem kiezers bedrog in de mond omdat het CDA een kwart van de kiezers aan de kant zet en eerder tijdens de campagne heeft Bart Claassen gezegd niemand uit te sluiten.

PvdA: ''Huidige coalitie voortzetten''
''Hedenavond heeft CDA Schijndel in een brief aan de informateur en beoogd formateur bekend gemaakt dat zij niet deel gaat nemen in een raadsbrede coalitie. Hierdoor is er geen raadsbreed draagvlak meer voor deze optie. Door de keuze van het CDA opteert PvdA Schijndel voor de huidige coalitie van DORP-ABS, CDA en PvdA. Wij hopen dat deze optie nu als eerste onderzocht wordt en hebben vertrouwen in een positieve uitkomst daarvan. Wij wachten het besluit van de beoogd formateur met interesse af.''

Mails van SP, PvdA en CDA aan Eus Witlox (DORP-ABS) en de informateur Cor van de Aa...

SP Schijndel

Beste Cor en Eus,

Wij zijn zeer ontsteld door de reactie van het CDA. (Gevolgd door de PvdA)
Uit de gesprekken met de infomateur is duidelijk naar voren gekomen, dat alle partijen positief tegenover een Raadsbrede coalitie staan. Uit het schrijven van het CDA, blijkt dat dit ook vanavond tegenover de informateur kenbaar is gemaakt. Wij betreuren het echter dat het CDA achteraf op haar besluit is terug gekomen. Het bevreemd ons dat er al op voorhand al, (zonder dat er enige inhoudelijke gesprekken hebben plaatsgevonden) wordt gezegd dat een samenwerking met de SP niet mogelijk is. Afgelopen week hebben wij als SP ons zeer constructief ingezet om mee te werken in een samenwerking. Wij waren ook bereid "water bij de wijn " te doen. Blijkbaar is dit niet het geval bij het CDA (en PvdA). Wij betreuren het dan, dat zonder inhoudelijke gesprekken een partij (met bijna 25 % van de stemmen) aan de kant wordt gezet. Dit is ook niet echt respectvol.

Doordat het CDA op voorhand geen vertrouwen heeft in een samenwerking met de SP, zit er voor ons niets anders op, te stellen dat wij een samenwerking met het CDA uitsluiten.
Aan de beoogd formateur is nu de keuze om een andere optie te kiezen dan een Raadsbrede coalitie. Wellicht is plan C een optie, waarbij in ieder geval twee partijen (SP en DORP-Abs) deel nemen, die op voorhand geen andere partijen uitsluiten.

PvdA Schijndel

Geachte informateur, lijsttrekker DORP-ABS,

Gezien de boodschap van het CDA dat zij niet deelnemen in een raadsbrede coalitie, is er geen raadsbreed draagvlak voor deze optie meer. De PvdA Schijndel had en heeft de voorkeur voor formatiegesprekken met de huidige coalitie van DORP-ABS , CDA en PvdA. Wij hopen dat deze optie als eerste wordt onderzocht en hebben vertrouwen in een positieve uitkomst daarvan. Wij wachten het besluit van de beoogd formateur met interesse af.

CDA Schijndel

Geachte Lijsttrekker DORP-ABS en informateur,
Beste Eus en Cor,

Vanavond hebben wij met een afvaardiging van CDA Schijndel een gesprek gehad met de informateur, met in het bijzijn van de beoogde formateur. Daar hebben wij positief geantwoord of wij mee doen met raadsbrede formatiegesprekken, met SP, PvdA en DORP-ABS. Met een brief hebben wij ter voorbereiding van dit gesprek aangegeven dat formatiegesprekken niet eenvoudig worden, omdat de SP op de onderwerpen zorg, economie, wonen, participatie, inspraak en fusie wezenlijk anders denken.

Na het gesprek heeft CDA Schijndel de koppen bij elkaar gestoken en besloten om niet in een raadsbrede formatie te stappen. De ruimte tussen CDA en SP op met name bovengenoemde punten zijn in onze ogen niet te dichten. Wij verwachten daarnaast dat de constructie van een raadsbrede coalitie ook niet zal leiden tot een vruchtbare samenwerking. Alles moet in collegevergaderingen afgestemd worden, voor de raad blijft er niets over om over te debateren wanneer alle partijen in een coalitie zitten. De democratie is daarmee niet gediend.

Wij hadden er achteraf beter aan gedaan deze boodschap in het gesprek helder te verwoorden. Het gesprek wat is geweest hoeft in onze ogen daarom ook niet meer in een verslag verwerkt te worden. Onze boodschap is namelijk helder.

Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een vervolg van de goede samenwerking van DORP-ABS, PvdA en CDA. De informateur heeft dat als optie B geadviseerd.
Wij wachten het advies van de informateur en de keuzes van de Lijsttrekker van DORP-ABS verder af.
InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//