foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Luchtkwaliteit in Brabant is verbeterd - Schijndel minder dan 35 ug/m3

LogoTVSchijndelnieuwBrabant / Schijndel - De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen 3 jaar verbeterd. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2013 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Ook Brabant is op de goede weg. Nederland voldoet grotendeels aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Knelpunten vormen gebieden met veel intensieve veehouderij of industrie waardoor fijn stof in de lucht komt. In grote steden is een te hoge stikstofdioxide uitstoot. De komende jaren wordt hard gewerkt om ook deze laatste knelpunten aan te pakken.  De provincie Noord-Brabant heeft bijgedragen aan de verbeterde luchtkwaliteit binnen het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit is onderdeel van het landelijke programma. Daardoor blijft het fijn stof uit verkeer in 2012 onder de norm. Schijndel scoort in deze rapportage bij de rekenpunten minder dan 35 ug/m3 en heeft daarmee de laagste score.

luchtkwaliteit Schijndel en omg rekenpunten Schijndel
Rekenpunten Schijndel en omgeving  
Veehouderijgebieden
In 2012 zijn er zijn nog steeds overschrijdingen van de fijnstofnorm in veehouderijgebieden. Het gaat om 13 Brabantse gemeenten. Ongeveer 80% van alle woningen met een overschrijding ligt in de gebieden en gemeenten: Noord Limburg/Oost Brabant (Nederweert, Asten, Someren, Deurne en Peel en Maas) en West Gelderland. Om de overschrijdingen weg te nemen is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Gemeenten zijn in overleg met de veehouders om deze overschrijdingen op te heffen.


Nationaal Samenwerkingsprogramma
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken het rijk, provincies en gemeenten samen om de gezondheidsschade voor burgers als gevolg van luchtverontreiniging te verminderen. Het huidige NSL loopt tot 1 augustus 2014 en wordt verlengd tot 2017. Zie de resultaten van de Monitor Luchtkwaliteit op een kaart, waar tot op straatniveau kan worden ingezoomd.

Wanneer is de lucht ongezond?
De Europese Unie (EU) houdt toezicht op de luchtkwaliteit. Luchtvervuiling verplaatst zich over grote afstanden en is dus vaak deels afkomstig uit omliggende landen. Europa pakt dit probleem structureel aan door normen voor fijnstof en stikstofdioxide te stellen. Deze normen gelden al sinds 2005 (voor fijnstof) en 2010 (voor stikstofdioxide). Nederland heeft destijds uitstel gekregen voor het voldoen aan beide normen. Het uitstel voor de fijnstofnorm liep af op 1 juni 2011. Er wordt echter nog niet op alle locaties aan de normen voldaan. De norm voor stikstofdioxide gaat in op 31 december 2014. Ook voor NO2 voorspelt het RIVM dat de norm niet gehaald wordt. Helaas zijn de normen niet streng genoeg om onze gezondheid te beschermen. Ook onder de officiële norm is de lucht vaak niet gezond.


Wat zijn de Europese normen?
Er zijn Europese normen voor fijnstof (PM10), voor NO2 en voor enkele andere gassen. Niet voor ultrafijnstof of roet (de meest ongezonde vorm van fijnstof).
- Fijnstof (PM10)
Jaargemiddelde norm: 40 ug/m3
Dagnorm: 50 ug/m3 (De dagnorm mag maximaal 35 keer overschreden worden)
- Ultrafijnstof (PM2,5)
Jaargemiddelde norm: 25 ug/m3
(ultrafijnstof wordt nog weinig gemeten en in Nederland wordt hier ook (nog) geen beleid op gemaakt)
- Stikstofdioxide (NO2)
Jaargemiddelde norm: 40 ug/m3
Uurnorm: 200 ug/m3 (maximaal 18 keer overschrijden)


Advies Wereldgezondheidsorganisatie
De WHO adviseert veel lagere concentraties fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen. Zij adviseren 20 ug/m3 PM10 en 10 ug/m3 PM2,5. De helft van de EU-norm. Dus ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht in Nederland op veel locaties nog niet gezond.

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//