foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gerealiseerde vlinderbiotoop op Heempark De Blekert

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - [door Anton Hellings, NMC] De werkzaamheden voor dit vlinderbiothoop zijn inmiddels afgerond; in het openbare gedeelte van De Blekert, ten zuiden van het huidige stukje duin, hebben de vrijwilligers een nieuw vlinderbiotoop aangelegd. Eind vorig jaar werd hiervoor een aanvraag bij de gemeente ingediend. De aanleg is geschiedt in samenwerking met NMC en Stichting Natuurprojecten Schijndel. In het kader van het succesvolle project 'Vlinders in het Groene Woud' is men naarstig op zoek naar terreinen waar vlindervriendelijke biotopen kunnen worden aangelegd. De vlinderdeskundige Joep Steur heeft het NMC geadviseerd om juist ten zuiden van het succesvolle stukje duin de hoogopgaande bomen die het zonlicht wegnemen te kappen, wat nodig is voor een vlindervriendelijk beheer. Er komen groepjes struiken voor in de plaats, die belangrijk zijn voor dagvlinders, zoals sporkehout, kardinaalsmuts, vogelkers, meidoorn, en hondsroos. Verder wordt een zadenmengsel ingezaaid als onderbegroeiing.

Een korte toelichting door Joep Steur: "Het Heempark bestaat uit verschillende landschapselementen; er zijn diverse "Brabantse" biotopen te vinden. Met grote inzet hebben vrijwilligers van het Heempark (vlindervriendelijke) biotopen gecreëerd. Door deze inspanning hebben zelfs zeldzame dag- en nachtvlinders het gebied weten te vinden, zoals de Sint-Jansvlinder en het Bruin Blauwtje. Met het rooien van een aantal bomen kan het bloemrijke gedeelte (alleen begroeid met wilde bloemen) uitgebreid worden en kan er naast een hogergelegen droger gebied een lager nat gedeelte worden aangelegd met een heel andere flora. Hierdoor wordt de biodiversiteit van het Heempark aanzienlijk vergroot en kunnen (vooral) dagvlinders hun territorium verder uitbreidem."
plattegrond vlinderbiothoop

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//