foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vaststelling bestemmingsplan Pastoor van Vroonhovenstraat 6

Pastoor van Vroonhovenstr.6Schijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2014 het bestemmingsplan Pastoor van Vroonhovenstraat 6 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het realiseren van een bijgebouw voor yoga, meditatie en massagetherapie. De gronden aan de Pastoor van Vroonhovenstraat 6 zijn momenteel in gebruik als huiskavel van de woning van de initiatiefnemer. Tot het perceel en de woonfunctie behoren ook enkele bijgebouwen, waarvan er één in mede in gebruik is ten behoeve van kantoor en opslag. Het bestemmingsplan Pastoor van Vroonhovenstraat 6 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf vrijdag 21 februari 2014 zes weken voor een ieder ter inzage.

Het planvoornemen
Voorliggend bestemmingsplan heeft in hoofdzaak betrekking op een functiewijziging aan de Pastoor van Vroonhovenstraat 6 te Wijbosch. Het geplande bijgebouw bij de woning, ten behoeve van opslag/berging, wordt op minder dan 5 meter afstand van de (vigerende) bestemmingsgrens gebouwd en de beoogde kleinschalige studio voor yoga, meditatie en massagetherapie wordt gedeeltelijk buiten het vigerende bestemmings-/bouwvlak opgericht. Behalve wat betreft de twee bouwafwijkingen heeft het nieuwe plan betrekking op een functie-/gebruikswijziging van wonen met de nevenactiviteit opslag naar wonen met de nevenactiviteit gezondheidscentrum. Hiermee zijn (tevens) de bouw- en gebruiksafwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan aangegeven.


Meer informatie
Nadere informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website www.schijndel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl [ID nummer: NL.IMRO.0844.BPPastVroonhovstr6-VG01]. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Een toelichting over het plan is de te vinden via deze link.

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//