foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Staatssecretaris Van Rijn draait volumeknop terug - aanpak gehoorbeschadiging bij concerten

volumeknop terugDen Haag / Schijndel - Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend dat zij problemen hebben met hun gehoor. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Staatssecretaris Martin van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt deze waarschuwingssignalen serieus. Hij pakt het probleem aan bij de bron, omdat je gehoorschade door harde muziek alleen kunt voorkomen, niet genezen. Gisteren werd  hierover een convenant afgesloten met de verantwoordelijken. Onlangs stapte mevrouw Van de Ven uit Gemonde naar de bestuursrechter om voor de komende editie(s) van Paaspop de geluidsniveaus te verlagen en de eindtijden te vervroegen. Of Paaspop de nieuwe maximumnorm van 103 decibel in zalen eerder heeft overschreven is niet bekend.

Onderzoek RIVM – gehoorschade door harde muziek een groeiend probleem
Uit dit onderzoek blijken ook signalen dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het vermoeden bestaat dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld via persoonlijke muziekspelers en uitgaan. Tot 60% van jongeren die mee hebben gedaan aan een zelftest geven aan dat ze weleens een piep horen na het uitgaan. Zo'n 20% heeft die piep zelfs permanent. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging.


Convenant met organisaties concerten en dancefeesten
Een belangrijke bron is de muziek tijdens concerten en dancefeesten. Met de organisatoren van muziekevenementen en poppodia sloot hij daarom een convenant op vrijdag 14 februari 2014. Het convenant moet er toe leiden dat de muziek zachter wordt gezet en bezoekers actief worden voorgelicht over de risico's van harde muziek voor hun oren, zodat zij zich daar tegen kunnen beschermen.


Kettingzaag
Van Rijn: "Muziek kan tegenwoordig zo hard dat bij sommige concerten alleen oordoppen voor bouwvakkers veilig genoeg zijn. Dan heb je te maken met het volume van een kettingzaag! Daar moeten we echt vanaf. Met dit convenant draaien we de volumeknop terug naar een niveau waar muzikanten, barpersoneel en bezoekers met de juiste gehoorbescherming de hele avond veilig in kunnen verblijven. Ik waardeer het dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade. Ik streef ernaar dat meer partijen zich nog aansluiten bij het convenant. Daar wil ik wel direct bij zeggen dat mijn verwachtingen hoog zijn. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Als die uitblijven, overweeg ik wettelijke maatregelen."


Muziekspelers
Een andere belangrijke bron van geluid vormen persoonlijke muziekspelers. Sinds januari 2013 zijn er Europese normen voor muziekspelers en mobiele telefoons om het risico op gehoorschade te beperken. Zo is de standaard maximuminstelling van het volumeniveau van een persoonlijke muziekspeler 85 decibel en is het maximale volume op 100 decibel gezet. De NVWA ziet hier op zijn verzoek op toe en is met fabrikanten in overleg. Dit is ook nodig, want uit een eerste onderzoek van de NVWA eind 2013 bleek dat een groot deel van de muziekspelers niet aan de nieuwe eisen voldeed.

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//