foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Inwoneraantal in Schijndel stijgt harder dan eerder gemeld

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel / Brabant - In 2013 is het inwonertal van Noord-Brabant met 8.600 mensen (0,35%) toegenomen. Dat is iets meer dan de toename in 2012. Dat komt vooral doordat zich meer nieuwe inwoners in Noord-Brabant hebben gevestigd dan er zijn vertrokken. Het aantal geboorten nam opnieuw af. Opvallend is de sterke bevolkingsgroei in de steden, waarmee de trend van de laatste jaren zich doorzet. Op 1 januari 2014 telt Brabant bijna 2.480.000 inwoners. In Schijndel is het aantal inwoners in 2013 gestegen van 23.262 naar 23.353, een toename van 91 inwoners. Tijdens de laatste nieuwsjaarsbijeenkomst in CC 't Spectrum werden er nog andere getallen genoemd. Toen werd er gemeld dat in 2013 Schijndel in een jaar tijd met 74 inwoners gegroeid was naar 23.339 inwoners. Volgens de huidige gegevens van de provincie zijn deze aantallen dus anders. U kunt deze en andere info over de bevolkingsgroei hieronder vinden.

bevolkingsgroei Schijndel

Meer en meer concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant (+1,1%), gevolgd door Breda (+1%). Ook Tilburg (+0,8%) en ’s-Hertogenbosch (+0,7%) vinden we terug in de ‘groei-top-10’.


Steden in trek
De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied ligt al langer beduidend hoger dan in het landelijk gebied. De laatste tien jaar (2004-2014) is het inwonertal van Noord-Brabant met 72.500 personen toegenomen. Van deze groei is 90% (65.300) in het stedelijk gebied terecht gekomen, waarvan het leeuwendeel (52.800) in de vijf grootste steden. De bevolking van Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg groeide in tien jaar tijd bijna 7%; ruimschoots boven het Brabants gemiddelde (3%). In het landelijk gebied lag de bevolkingsgroei in diezelfde periode op iets minder dan 1%. Anno 2014 woont 68,5% van de Brabantse bevolking in het stedelijk gebied. Ruim één op de drie Brabanders (34%) woont in de B5, die bij elkaar 844.000 inwoners hebben.


Natuurlijke groei blijft dalen
De natuurlijke groei, oftewel het saldo van geboorte en sterfte, bereikte in Brabant in 2013 een nieuw dieptepunt. De geboorteaantallen liepen verder terug (tot 23.500), terwijl het aantal sterfgevallen voor het tweede jaar op rij boven de 20.000 lag. De afname van het aantal geboorten hangt voor een belangrijk deel samen met de financieel-economische omstandigheden en het verminderde consumentenvertrouwen. De verwachting is dat de natuurlijke groei de komende jaren verder zal afnemen en op termijn zal omslaan in een natuurlijke afname. Hierbij speelt vooral de vergrijzing een rol, waardoor de sterfteaantallen verder zullen toenemen.


Hogere migratiesaldi
In 2013 liggen de binnen- en buitenlandse migratiesaldi in Noord-Brabant op een iets hoger niveau, vergeleken met een jaar eerder. Het binnenlandse migratiesaldo ligt in 2013 op +600. Hiermee heeft Noord-Brabant voor het derde jaar op rij een (klein) vestigingsoverschot, wat betekent dat er zich meer mensen vanuit de rest van Nederland in Noord-Brabant hebben gevestigd, dan dat er vertrokken zijn naar andere delen van ons land.


Vanuit het buitenland hebben zich het afgelopen jaar ruim 21.000 personen in Noord-Brabant gevestigd, 1.500 meer dan in 2012. Het aantal emigranten bleef met 16.000 op hetzelfde niveau. Het buitenlandse migratiesaldo is hiermee in 2013 uitgekomen op +5.000, iets boven het niveau van 2011 en 2012, maar vergelijkbaar met het saldo in 2010.

Brabant groeit bovengemiddeld
Met een percentage van 0,35% ligt de bevolkingsgroei in Noord-Brabant in 2013 iets boven het Nederlands gemiddelde (0,3%). De drie Randstadprovincies en Flevoland kennen ook een bovengemiddelde groei. In de rij van twaalf provincies staat Noord-Brabant op een gedeelde 4e plaats. De provincies Limburg (-1.900), Drenthe (-1.000), Friesland (-600) en Zeeland (-500) zagen hun bevolkingsomvang krimpen.


Meer informatie via deze link.

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//