foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eerste bedrag toegekend aan Cablean Susco Schijndel uit Innovatiefonds gemeente Schijndel

gemeentehuis schijndelSchijndel - Het college van B&W heeft besloten om een bijdrage van € 3.600,00 uit het innovatiefonds toe te kennen aan Cablean Susco Schijndel. Cablean Susco Schijndel gaat een haalbaarheidsstudie hiervoor uitvoeren. De kosten voor dit onderzoek worden begroot op € 7.200,00 en de gemeente draagt 50% bij. Doel van het innovatiefonds is het geven van impulsen aan het op een vernieuwende manier benaderen van maatschappelijke vraagstukken, bij voorkeur met lokale revenuen. Het project komt voor deze subsidie in aanmerking omdat het bij succes lokale werkgelegenheid stimuleert en een bijdrage aan duurzaamheid oplevert. Begin januari is een eerste initiatief gemeld. Het betreft een idee, ingebracht door het Schijndelse bedrijf VPS facility concepts (Vincent de Vroomen), in samenspraak met het bedrijf Cablean uit Sliedrecht en voetbalclub Avanti ’31.

Het betreft het meervoudig gebruik van stilstaande oppervlakken, door deze in beweging te brengen en daarmee een maximaal toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij. De roterende panelen kunnen uitgerust worden met voorzieningen die energie opwekken en opslaan, water zuivert, een bijdrage levert aan de gezondheid door luchtzuivering en CO2-reductie, klimaat, voedselketen, mobiliteit en communicatie. Het kan er voor zorgen dat (sport)verenigingen in Schijndel extra inkomsten kunnen genereren. Belangrijk onderdeel is de impuls die gegeven wordt aan lokale partijen (economie) door deze een rol te geven bij assemblage, ontwikkeling van lokale applicaties en onderwijs in innovatie. Avanti ’31 heeft zich aangemeld als pilotclub, waarbij dit zo opgezet gaat worden dat het snel en gemakkelijk reproduceerbaar is naar andere verenigingen binnen de gemeente, maar ook naar scholen en overheidsgebouwen e.d. Het initiatief ligt geheel bij Cablean Susco Schijndel. Geadviseerd is om de Jeugd Sport Stichting Schijndel (JSSS) bij de pilot te betrekken. Dit maakt een verdere uitrol over Schijndel mogelijk eenvoudiger.

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//