foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Schijndel krijgt ondergrondse afvalcontainers – locaties bekend

Ondergronde containerSchijndel - Het college van B&W van Schijndel heeft beleidsregels voor de afvalinzameling in de gestapelde bouw in Schijndel vastgesteld. Woningbouw kan worden opgedeeld in eengezinswoningen en gestapelde woningen (meergezinsbouw). Bij gestapelde woningen zijn de woningen zowel naast als boven elkaar gelegen. Dit besluit treedt in werking met ingang van aanstaande donderdag 1 augustus 2013. Voor het inzien van Beleidsregels afvalinzameling gestapelde bouw Schijndel en andere relevante stukken, kunt u van donderdag 1 augustus 2013 tot donderdag 12 september 2013, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis terecht bij de afdeling Civieltechniek. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen. De kosten voor kopieën staan in de legesverordening 2008. Hieronder kunt u lezen op welke locaties en bij welke gebouwen het college van B&W van plan zijn ondergrondse afvalcontainers aan te wijzen in de gestapelde bouw in Schijndel. Tegen dit aanwijzingsbesluit kan een zienswijze worden ingediend.

* Uitvoeringsbesluit afvalinzameling gestapelde bouw Schijndel
Het college wijst inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aan voor een aantal woningen in de gestapelde bouw in Schijndel. Dit besluit treedt in werking met ingang van zondag 1 september 2013.


Ter inzage
Voor het inzien van Uitvoeringsbesluit afvalinzameling gestapelde bouw Schijndel en andere relevante stukken, kunt u van donderdag 1 augustus 2013 tot donderdag 12 september 2013, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis terecht bij de afdeling Civieltechniek. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen. De kosten voor kopieën staan in de legesverordening 2008.


Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van verzending een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel.


* Kennisgeving ontwerp aanwijzingsbesluit Ondergrondse afvalcontainers Schijndel
Burgemeester en wethouders zijn van plan locaties aan te wijzen voor ondergrondse afvalcontainers in de gestapelde bouw in Schijndel, bij de volgende gebouwen:
• Oase, Deken Baekersstraat 13 t/m 31 b (oneven)
• Appart, Deken Baekersstraat 2 01 t/m 2 39, 4 en 6 (even)
• De Roode Leeuw, Groeneweg 2 01 t/m 2 25 (even)
• Haydnstraat 12 t/m 100 (even)
• Julianastraat 6 01 t/m 6 65 (even)
• Hermetage, Kluisstraat 13 t/m 57 (oneven)
• Lochtenburg 10 t/m 88 even
• ‘t Acker, Mgr. Bekkersstraat 41 t/m 141 (oneven)
• Bekkershof, Mgr. Bekkersstraat 40 t/m 72 (even)
• Mieke de Brefstraat 2 t/m 34 (even) en Lochtenburg 15 t/m 63 (oneven)
• Mozartstraat 12 t/m 74 (even)
• Pastoor van Erpstraat 10 t/m 106 (even)
• Schootsestraat 1 01 t/m 1 16 (oneven)
• Van Berghenstraat 24 t/m 52 A (even)
• Wilhelminalaan 31 t/m 101, 123 t/m 133 en 147 t/m 159 (oneven)


Ter inzage
Voor het inzien van de aanvraag  en andere relevante stukken, kunt u van donderdag 1 augustus 2013 tot donderdag 12 september 2013, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis terecht bij de afdeling Weg- en Waterbouw. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen. De kosten voor kopieën staan in de Legesverordening 2008.


Zienswijze
In de periode dat het ontwerp aanwijzingsbesluit ter inzage ligt, kunt u als belanghebbende uw zienswijze over de aanvraag schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt schrijven naar: Burgemeester en Wethouders, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Weg- en Waterbouw.

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//