foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pilot verduurzaming gemeentelijk vastgoed Meierijstad

energielabelsMeierijstad - Deze pilot is de aftrap van de verduurzaming van al het gemeentelijk vastgoed, een belangrijke ambitie van het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad. Het gaat in totaal om zo’n 80 gemeentelijke gebouwen binnen Meierijstad waarvoor een goede onderzoeksmethode gekozen moet worden om deze vervolgens allemaal te voorzien van een energielabel. Gemeentelijk vastgoed in Schijndel betreft bijvoorbeeld het voormalige gemeentehuis Schijndel, sporthal de Dioscuren en jongerencentrum Bizzi. Vorige week is gestart met een duurzaamheidsonderzoek in de multifunctionele accommodaties (MFA’s) 'Het Klooster' in Zijtaart en 'De Magneet' in de wijk de Leest in Veghel. Half oktober worden hiervan de resultaten verwacht. U leest hieronder wat met deze resultaten wordt gedaan.

Wat houdt onderzoek in?
Het Energiebureau uit Eindhoven voert het onderzoek uit. Als eerste wordt het energielabel van het gebouw opgesteld. Daarna brengt zij zowel de techniek (bouwkundig, elektrische en werktuigkundige installaties) als het energieverbruik in kaart. Er wordt gekeken waar energetische winst behaald kan worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn, hoeveel kosten er mee gemoeid zijn, en wat de terugverdientijden zijn.

Gebruikers
Ook gebruikers zijn een belangrijke factor in het slagen van een verduurzamingsambitie. Daarom praten de onderzoekers ook met hen. Hoe ervaren zij het gebouw? En waar hebben ze behoefte aan als het gaat om beïnvloedingsmogelijkheden, verantwoordelijkheid en kostenverdeelsleutel? Welke gedragsmaatregelen kunnen zij nemen en hoe kunnen ze hun eindgebruikers daarop instrueren?

Uitkomsten pilot
"Het gemeentelijk vastgoed omvat maar liefst zo’n 80 gebouwen. Het is daarom belangrijk dat we nu voor een goede onderzoeksmethode kiezen die zowel voor de gemeente als eigenaar als voor de gebruikers van al die gebouwen de benodigde handvatten biedt", aldus wethouder Duurzaamheid Harry van Rooijen. Doel van de pilot is duidelijkheid geven over die methoden.
De keuze voor deze MFA's is niet toevallig; In beide gebouwen zijn scholen gehuisvest. Wethouder Coby van der Pas (portefeuille onder meer gemeentelijk vastgoed): "We kijken bij verduurzaming ook naar het leereffect; de onderwijsomgeving biedt natuurlijk 'n uitgelezen kans om toekomstige generaties mee te nemen in het onderwerp verduurzaming. En beide MFA's hebben zelf aangegeven snel met verduurzaming aan de slag te willen."

Alle gemeentelijke gebouwen een energielabel
In de meerjarenbegroting heeft de raad middelen opgenomen om deze verduurzaming in gang te zetten. Het is de bedoeling dat voor eind 2019 aan àlle gemeentelijke gebouwen een (wettelijk verplicht) energielabel toegekend is. Ondertussen zijn er op diverse plekken al verduurzamingsmaatregelen genomen omdat zich daar een (subsidie)kans voordeed: bijvoorbeeld de zonnepanelen op het gemeentehuis in Veghel en op sporthal De Bunders.
energielabels

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//