foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuw Burgerinnovatiefonds gemeente Meierijstad

BurgerinnovatiefondsMeierijstad - Het werd in juli dit jaar al eerder aangekondigd, de gemeente Meierijstad wil graag inwoners van Meierijstad oproepen innovatieve ideeën en initiatieven in te dienen, die bijdragen aan de participatie in Meierijstad. Daarom stelt de gemeente in 2018 een Burgerinnovatiefonds beschikbaar voor deze initiatieven. Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of beter kan in hun omgeving. Allereerst als pilot. Met dit fonds krijgt u de ruimte om (samen) met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Vanaf september 2018 kunt u innovatieve ideeën aandragen. De gemeente ondersteunt waardevolle initiatieven financieel voor maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief tot maximaal €10.000,-. Gemeentesecretaris en algemeen directeur Willem van Rosmalen lanceerde begin 2014 het idee voor een innovatiefonds binnen de voormalige gemeente Schijndel waardoor verschillende initiatieven zijn gerealiseerd.

Spelregels
Voor het indienen van initiatieven gelden enkele spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn zo geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Bij een subsidietoekenning voor activiteiten van initiatiefnemers uit de gemeente Meierijstad gelden de volgende spelregels:
• Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag indienen.
• Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie en/of het initiatief is innovatief.
• Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, experimenteren en/of uitvoeren van een pilot.
• Voor maximaal 50% van de totale kosten wordt een éénmalige subsidie toegekend tot een maximumbedrag van € 10.000,-. Het plafond van burgerinnovatiefonds is   50.000,- voor 2018. Graag een begroting van de totale kosten meesturen met de aanvraag.
• Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en betrekking op een groep van mensen.
• Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners binnen gemeente Meierijstad.
• Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief.
• Minimaal vier keer per jaar worden ingediende initiatieven besproken in een commissie. De commissie beslist over de toekenning van de subsidie.
• In communicatie uitingen van het initiatief wordt het logo van de gemeente Meierijstad opgenomen.
• Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn behaald.

Pilot
De toekenning van subsidie uit het burgerinnovatiefonds geldt in eerste instantie voor 2018 als pilot. Na dit jaar worden de initiatieven besproken en de spelregels geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld.
Er is een animatiefilmpje gemaakt over het burgerinnovatiefonds. Op YouTube vindt u een animatiefilmpje over het burgerinnovatiefonds. Ga naar de gemeentelijke website waar u uw idee of initiatief ook kunt aanmelden.
Burgerinnovatiefondsyoutube
passage uit het YouTube animatiefilmpje
Burgerinnovatiefonds

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//