foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verduurzaming woningen Meierijstad moet sprong maken

LogoTVSchijndelnieuwMeierijstad - Het college van B&W van Meierijstad wil een versnelling teweegbrengen in de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Om dat te bereiken wil het college de komende vier jaar jaarlijks een pot van 1 miljoen beschikbaar stellen zo maakt zij vandaag bekend. Het geld wordt gebruikt voor de uitgifte van aantrekkelijke leningen. Het geld wordt ondergebracht in een speciaal fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten waarvan de openstelling in april dit jaar wordt verwacht. Alle woningeigenaren kunnen een aanvraag voor een lening indienen; ongeacht de hoogte van het inkomen.

Telkens nieuwe stimuleringsregelingen
Het uitgeleende geld vloeit (via aflossing en rentebetaling) weer terug in het fonds; daardoor komt er telkens weer geld beschikbaar voor nieuwe Stimuleringsleningen. De lage(re) rentetarieven maken de stimuleringslening erg aantrekkelijk voor particulieren. De verwachting is dat elk jaar minimaal 100 particuliere woningen dankzij dit fonds van duurzaamheidsmaatregelen worden voorzien.

Nog niet voldoende
Wethouder Van Rooijen schetst een breder perspectief: "Dit is echt nog niet voldoende om onze doelstelling te halen maar levert er wél weer een nieuwe substantiële bijdrage aan; want daarnaast zijn er ook andere stimuleringsmaatregelen, bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Rijk. We blijven alert op initiatieven bij andere gemeenten die in de toekomst mogelijk voor Meierijstad ook interessant zijn."

Overzicht bij gemeente
De gemeente ziet alle leningverzoeken en krijgt een goed overzicht op het type maatregelen die inwoners treffen; in welke mate energie bespaard wordt (bijvoorbeeld door vloerisolatie, dubbele beglazing of warmteterugwinning), of duurzame energie opgewekt wordt (bijvoorbeeld door zonnepanelen). En dat geeft ook aan in hoeverre de ambitie Energieneutraal in 2050 benaderd wordt.
"Gemeente Meierijstad wil duurzaam gedrag van inwoners stimuleren en zoveel mogelijk inwoners daarbij helpen. De nieuwe lening past bij die doelstelling. Gelet op de grote animo voor subsidiebudgetten in 2018 en 2019, concluderen we dat onze inwoners onze duurzaamheidsambitie delen en concreet met maatregelen in en aan hun eigen woning aan de slag willen. Met de Stimuleringslening kunnen we veel meer inwoners over de financiële drempel helpen", aldus de wethouder. Voor advies op maat over geschikte verduurzamingsmaatregelen kunnen inwoners van Meierijstad sinds enkele maanden al terecht bij het loket Brabant Woont Slim; de gemeente betaalt de helft van de advieskosten.

Openstelling verwacht in april 2019
De Stimuleringslening komt in de plaats van de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen die in 2018 geïntroduceerd werd, die regeling was zo populair dat het budget vrijwel direct na openstelling vergeven was. De stimuleringslening is één van de eerste uitvoeringsprojecten die voortvloeien uit de Duurzaamheidsvisie Meierijstad die in oktober door de raad werd omarmd. Aan de toekenning van een lening worden voorwaarden gesteld in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. Als de raad deze verordening op 27 februari vaststelt, kunnen inwoners naar verwachting al vanaf april een lening aanvragen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding worden de regels breed onder de aandacht gebracht bij de inwoners.

Transitievisie
(Bron VNG) 
De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat ze grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In deze enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame energie krijgt de gemeente de regierol.


(Te) veel animo voor energiesubsidie
(Gezamenlijke) duurzaamheidsvisie naar de raad

Meierijstad jan2017

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//