foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad heeft haar informatieveiligheid verantwoord

Ensialogo2019vngMeierijstad - Op het gebied van informatiebeveiliging hebben er in 2018 diverse zelfevaluaties plaatsgevonden. Het College wordt door middel van dit voorstel geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluaties en heeft inmiddels ingestemd met de verantwoordingsrapportages en de collegeverklaring informatieveiligheid ENSIA 2018. Hiermee legt zij zowel horizontaal als verticaal verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD, Suwinet, BAG, BGT, BRO en de implementatie van de BIG, op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. U leest er hieronder meer over. Het college van B&W heeft het informatieveiligheidsplan 2019 vastgesteld waarmee structureel aan lasten €70.000 gemoeid is. Hieronder leest u wat het nut en doel van het instrument ENSIA is.

Zorgvuldigheid (bron VNG)

ENSIA 2018: burgers en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Het gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest brede zin van het woord. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van informatie zorgt voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen.

Doel van dit instrument
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.

Focus ENSIA
De focus van ENSIA ligt op de horizontale verantwoording: binnen de gemeente, met een belangrijke rol voor de gemeenteraad. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, voormalig I&M en SZW. ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Op 1 juli 2018 start het tweede jaar van verantwoording met ENSIA. De zelfevaluatie moet vóór 31 december zijn ingeleverd. In het voorjaar van 2019 vindt verantwoording aan de gemeenteraad en de verticale toezichthouders plaats.
HorizontaalprocesENSIAverantwoording2018
Ensialogo2019vng


fDeel
0

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal