foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wijboschproject kandidaat voor Nationale Vrijwilligersprijzen

nationalevrijwilligersprijzen jan2020Schijndel - Met de Nationale Vrijwilligersprijzen worden lokale vrijwilligersorganisaties in het zonnetje gezet. Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersprijzen uit op het 'We doen het samen! Festival' in Amersfoort. Alle Nederlanders mogen vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 stemmen op hun favoriete initiatief. Zij bepalen wie de Publieksprijs ontvangt. Wijbosch dingt met 'De Ontmoeting' mee. Dit is een werkgroep van Het Middelpunt (onderdeel van Dorpsraad Wijbosch) met uitsluitend activiteiten op gebied van Zorg en Welzijn. Het Middelpunt heeft vele activiteiten en werkgroepen zoals Dorpsmoestuin, Ontmoeting, Likkepot, Koffie-inloop, Afscheid nemen, Internet cafe, WEB bus, sponsor feestdiner, cursus hart voor zorg, buurtpreventie, telefoondienst 24/7 vertrouwenspersoon, EHBO en huisbezoeken. Iedereen hoort erbij en telt mee. Hieronder vindt u de motivatie die Wijbosch ingezonden heeft om een goede kans te maken op een van de prijzen.

Motivatie
Wijbosch is een dorp van plusminus 1400 inwoners met vele talenten. Er is veel kracht aanwezig, met elkaar zijn zij in staat een prettig samenlevende gemeenschap te realiseren die rekening met elkaar houdt, inwoners in staat stelt de talenten te ontwikkelen en ook inwoners prikkelt en stimuleert om elkaar te helpen. Wijbosch heeft ongeveer 250 vrijwilligers!

De Ontmoeting
Vanaf juli 2014 draait de Ontmoeting in het hart van Dorpshuis de Schakel, in het centraal gelegen café. De Ontmoeting is een dagbesteding welke plaatsvindt iedere woensdag van 10.30-16.00 uur en dit 52 weken per jaar. In tegenstelling tot dagbesteding bij woonservices (betaalde medewerker ) wordt deze dagbesteding gerund door uitsluitend vrijwilligers. Momenteel zijn er ongeveer 10 vrijwilligers die afwisselend worden ingezet. 
Door de positieve energie die vrijwilligers krijgen van ondersteuning en begeleiding van deze deelnemers zijn er altijd inwoners bereid om als vrijwilliger ingezet te worden.
Deelnemers worden met WEB bus opgehaald en thuisgebracht, tenzij op eigen gelegenheid kunnen komen. De doelgroep zijn inwoners van Wijbosch die zelfstandig wonen, maar wel met een nadrukkelijke zorgindicatie. Vaak zijn dit mensen in afwachting van een definitieve opname, maar nog niet opgenomen kunnen/mogen worden. Dus in het 'grijze' zorggebied waar de Nederlandse wetgeving en maatschappij geen adequate oplossing heeft.

Aanvankelijk namen 5 bewoners deel. Inmiddels zijn dit 12 personen, iedere week opnieuw. Samen wordt koffie/thee gedronken, geluncht en in de middag wordt regelmatig met de bus een uitstapje gemaakt, zoals naar GLOW Eindhoven, de Schaapskooi, Kasteel Heeswijk, musea. Iedereen mag deelnemen.
Vooraf vindt een gesprek door de coördinator plaats met de deelnemer en naaste familie. In de praktijk zijn de deelnemers over het algemeen 70+. Deelnemers genieten van hun deelname, voelen zich er weer echt bij horen. De reacties die we vaak krijgen is dat de direct naaste (mantelzorger) zo blij is dat dit initiatief er is en hij/zij ontlast wordt. Vaak vinden deelnemers de persoonlijke waardering en begeleiding zo fijn dat deelnemers, bij definitieve opname, met heel veel moeite en overreding naar de definitieve opname willen gaan. De organisatie en uitvoering zijn volledig in handen van het team vrijwilligers.
Jaarlijks nemen de bezoekers deel aan het sponsordiner rond de Kerstdagen, speciaal opgezet voor mensen in kwetsbare omstandigheden in het dorp Wijbosch. Er is samenwerking met Laverhof, het verzorgingstehuis dat naast het dorpshuis is gevestigd. Elke maand verzorgen zij een activiteit met de deelnemers en observeren hoe het met de deelnemers gaat zodat ieder verantwoord kan (blijven) deelnemen. De Ontmoeting is een niet meer weg te denken belangrijke en onmisbare 'zorg en welzijn'-activiteit in het dorp.

Meer informatie
Naast de Nationale Vrijwilligersprijzen zijn er ook de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet.

Selectie en stemming Nederlanders
Na kandidaatstelling selecteren experts vrijwillige inzet voor 18 februari 2020 de allerbeste 12 lokale initiatieven. De jury bepaalt uiteindelijk welk lokaal vrijwilligersinitiatief op 28 maart 2020 de Nationale Vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen en zich 'beste lokale vrijwilligerinitiatief van Nederland' mag noemen.
Alle Nederlanders mogen vanaf 18 februari tot en met 22 maart 2020 stemmen op hun favoriete initiatief. Zij bepalen wie de Publieksprijs ontvangt.


nationalevrijwilligersprijzen jan2020

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//