foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rapporteurs delen bevindingen over mogelijkheden nieuwe coalitie

Provinciehuis's-Hertogenbosch - Alle fracties in Provinciale Staten voelen de noodzaak om snel tot een goede en stabiele oplossing te komen voor het bestuur van Noord-Brabant zo maakte de provincie gisteren bekend. Door een samenloop van oorzaken is de situatie zeer complex geworden en weten de Brabantse partijen elkaar niet te vinden om samen tot een oplossing te komen. Men is niet bij machte om een brug te slaan. Voor elke mogelijk denkbare meerderheidscoalitie zijn blokkades opgeworpen. Dat zijn de belangrijkste conclusies die rapporteurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw trekken in hun rapport 'Op zoek naar zuurstof', dat gisteren aan de fractievoorzitters van de huidige vier coalitiepartijen is overhandigd.

Vertrek CDA
Na het eerdere vertrek van het CDA uit de coalitie, gaven de fractievoorzitters van de overgebleven coalitiefracties (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) Van der Velden en Arbouw de opdracht om als rapporteur te inventariseren hoe alle fracties in Provinciale Staten denken dat Brabant de resterende bestuursperiode stabiel bestuurd moet worden. 
Beide rapporteurs hebben dat in twee gespreksronden gedaan, en daarover gisteren een rapport opgeleverd dat aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is aangeboden. Daarin hebben zij een analyse gemaakt van alle mogelijke opties, en de haalbaarheid daarvan.

Urgentie
Alle fracties gaven aan dat zij urgentie voelen. "Noord-Brabant wordt op korte termijn geconfronteerd met grote uitdagingen. Deze grote uitdagingen ontmoeten elkaar in onze provincie in de volle hevigheid. Dat vereist een stabiel bestuur", aldus de rapporteurs.
Uit de reflecties en de inventarisatie blijkt echter dat partijen zeer verdeeld zijn over de gewenste oplossing voor de huidige politieke situatie. Er is een grote meerderheid die voorstander is van een meerderheidscoalitie met een zo breed mogelijk draagvlak. De invulling van deze meerderheid is echter het grootste twistpunt tussen de fracties. Van Der Velden en Arbouw concluderen dat het zeer complex zal zijn om de huidige minderheidscoalitie aan te vullen tot een gedragen meerderheidscoalitie.

Opdrachtafronding
Met dit rapport ronden Van der Velden en Arbouw hun opdracht af: "We roepen de fracties – en de grootste fractie van de VVD in het bijzonder – dan ook op om snel met een initiatief te komen en de impasse te doorbreken." 
De rapporteurs danken de fracties voor hun constructieve medewerking en wensen hen veel wijsheid bij de volgende stappen.
provincie Noord Brabant 2014

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//