foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kwijtschelding vorderingen participatiewet

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad- Mensen met langlopende schulden komen vaak steeds dieper in de problemen. De (lokale) overheid heeft vaak een rol bij het ontstaan en het oplopen van schulden. Daarom is onderzocht op welke manier gemeente Meierijstad het bestaande beleid rondom vorderingen door verleende bijstand kan versoepelen. Gekeken is of kwijtschelding eerder mogelijk is, bijvoorbeeld na 3 jaar in plaats van de huidige termijn van 5 jaar.
Gemeente Meierijstad gaat de termijn van kwijtschelding van de vorderingen naar 3 jaar verlagen om zo meer perspectief te bieden voor een schuldenvrije toekomst. Voorwaarde is wel dat de betrokkene gedurende deze 3 jaar aan zijn aflossingsplicht heeft voldaan. De verlaging van de termijn geldt niet voor fraudevorderingen of leningen voor zelfstandigen. Menno Roozendaal: “Schulden zijn een belangrijke oorzaak voor stress in de samenleving. Gelukkig biedt de landelijke overheid gemeenten steeds meer ruimte voor maatwerk om mensen lucht te geven.” Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2021 voor nieuwe situaties. Ook worden de bestaande vorderingen individueel beoordeeld of er sprake kan zijn of ook hier de verkorting van de termijn toegepast kan worden.

gemeente Meierijstad 2017

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//