foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Inkoop 2021 Wmo begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, CvTB en Wvggz

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad- De gemeenten in de regio Meierij (en voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, ook Bommelerwaard) hebben voor de Wmo voor drie jaar (2017 t/m 2019) overeenkomsten afgesloten met 34 aanbieders voor de specialistische hulp in natura (HIN) en Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Verslaafdenopvang. De contracten zijn inmiddels 2 keer met één jaar verlengd (2020 en 2021).
Jaarlijks stellen die gemeenten de budgetten per aanbieder voor het volgend jaar vast en wordt afgerekend over het voorgaande jaar. Uitgangspunt daarbij is dat binnen het  budgettair kader gebleven wordt zoals dat is vastgesteld en verwerkt in de begrotingen van de Meierijgemeenten en voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) ook van de Bommelerwaardgemeenten. Het college heeft besloten het definitieve inkoopbedrag 2019 voor Meierijstad vast te stellen op € 5.254.360. Ze heeft kennis genomen van de verwachte prognose specialistische Wmo 2020 met een tekort voor Meierijstad ten opzichte van de raming van € 104.254. Ook heeft het college besloten in te stemmen met de regionale budgettaire kaders voor 2012 en het aandeel daarbinnen voor Meierijstad.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//