foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vergunning nodig voor bedrijfsmatige activiteit Resort De Molenheide

ResortMolenheideSchijndel- Op basis van artikel 2.40a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meierijstad is de burgemeester bevoegd een pand, gebied of een bedrijfsmatige activiteit aan te wijzen als in dat gebied dan wel door de wijze van exploitatie van het pand of door de bedrijfsmatige activiteiten naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid onder druk staat dan wel nadelig kan worden beïnvloed. De burgemeester heeft het gebied “Resort De Molenheide” aangewezen als gebied waar het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen. In dit kader wordt onder bedrijfsmatige activiteit verstaan het exploiteren van het resort ‘De Molenheide’ en het (doen) verhuren of anderszins beschikbaar (doen) stellen van gebouwen en gronden (al dan niet tijdelijk) aan zowel recreanten als niet-recreanten zoals arbeidsmigranten en andere niet-recreatieve gebruikers.
Het college heeft hier kennis van genomen.
ResortMolenheide

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//