foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Herontwikkeling kantorendeel voormalig gemeentehuis in Schijndel

Gebouw Gemeentehuis1Schijndel - Op 14 april 2020 heeft het college ingestemd met de aanbestedingsstrategie voor de verkoop van het kantorendeel van het voormalige gemeentehuis van Schijndel, Markt 20A in Schijndel. Er zijn vier inschrijvingen ontvangen. Na beoordeling van de inschrijvingen is OKKO Project voor het plan ‘Amytes, de hangende tuinen van Schijndel’ als winnaar uit de bus gekomen. Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van de inschrijving van OKKO Project. Het voormalige gemeentehuis aan de Markt 20A in Schijndel bestaat uit een ouder en een nieuwer deel met daar tussenin een verbinding. Deze verbinding is ondertussen gesloopt waardoor op dit moment sprake is van twee op zichzelf staande panden met daar tussenin een doorgang. Het oudere deel wordt door de gemeente getransformeerd tot bibliotheek, klantcontactcentrum en kunstexpositie. Het nieuwere, voormalig kantorendeel wordt getransformeerd naar maximaal 16 appartementen en een horecafunctie aan de zijde van de Markt.

Door de initiatiefnemer is, in overeenstemming met het, in het kader van de tender gegunde plan, een ontwerpbestemmingsplan (incl. benodigde onderzoeken) aangeleverd. Daarnaast wordt met de initiatiefnemer een samenwerking- en planschadeovereenkomst gesloten. Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “herontwikkeling voormalig gemeentehuis Schijndel" en geeft het ontwerpbestemmingsplan vrij voor terinzagelegging.

Gebouw Gemeentehuis1

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//