foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Definitieve gunning rest- en GFT-afval van As50plus gemeenten

gft afvalSchijndel - In oktober 2013 is de aanbesteding uitgeschreven voor het verwerken van het huishoudelijk rest- en GFT-afval uit Oss. Vanaf 1 februari 2017 verwerkt AVR (Duiven) het restafval en Van Kaathoven het GFT-afval van As50plus gemeenten (Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd, Maasdonk, Sint-Oedenrode, Schijndel). De aanbesteding was onderdeel van een samenwerking tussen 56 Brabantse gemeenten voor het op de markt zetten van in totaal circa 400.000 ton restafval en circa 100.000 ton GFT-afval van 2,2 miljoen inwoners. Onder 'lees meer' vindt u meer informatie.

Coöperatieve samenwerking
Het afval van de gemeente Oss wordt ingezameld door de eigen dienst. Deze dienst is lid van Midwaste, een coöperatieve vereniging in de afval- en reinigingsbranche. Midwaste telt 12 leden, verspreid over het land, variërend van gemeenten die zelf afval inzamelen tot publieke bedrijven die het afval voor meerdere gemeenten inzamelen. Door bij de aanbesteding samen te werken in Midwaste kon kennis gebundeld en tijd bespaard worden. Ook kon de opdracht, door het afvalvolume dat door samenwerking ontstond, tegen gunstige tarieven op de markt gezet worden. Voor de As50plus gemeenten betekent dit een besparing op de verwerking van restafval van circa 90 euro per ton. Landerd en Schijndel besparen circa 7 euro per ton voor de verwerking van GFT-afval. Deze besparingen zijn nodig om de inzameling van grondstoffen mogelijk te maken en zo de kosten voor het totale afvalbeheer in de hand te houden. De As50 plus gemeenten gaan het transport en overslag nog aanbesteden. Verwacht wordt dat de verwerkingsprijs van € 47,-- per ton plus de kosten voor op- , overslag en transport iets boven de € 60,--  per ton uitkomen.

Duurzaam afvalbeleid en verwerking
In de aanbesteding zijn geen vaste aan te leveren hoeveelheden afval afgesproken. Dit houdt ruimte voor de ontwikkelingen in het afvalbeleid. Gemeenten dienen in 2015 aan de landelijke doelen voor materiaal hergebruik te voldoen. Dat betekent dat afval meer en meer als grondstof gezien en behandeld moet worden. Restafval wordt aan de bron of bij de verwerking gescheiden in deelstromen die zo voor hergebruik in aanmerking komen. Het restafval dat beschikbaar komt voor verbranding neemt dan af. Ook is er in de gunning aandacht besteed aan duurzaamheid aan de kant van de verwerkers. De puntenverdeling voor de gunning bestond voor 80 procent uit de prijs, de overige 20 procent was bestemd voor het transport en de verwerkingstechniek. Bij de transportcomponent was een korte vervoersafstand en een duurzame vervoersmethode van belang. Bij de verwerking van restafval waren punten te vergeven voor de energetische efficiëntie en bij GFT-afval voor de techniek van vergisten en composteren.

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//