foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GS Noord-Brabant positief over samengaan Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

fusie-3 gemeentenSchijndel / Sint-Oedenrode / Veghel – Gedeputeerde Staten van Brabant zijn positief verrast over de voortvarendheid waarmee Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samenwerken om te komen tot een gezamenlijke gemeente van ongeveer 80.000 inwoners, uiterlijk per 1 januari 2018. Dat bleek na een gesprek vanmiddag tussen de burgemeesters en gemeentesecretarissen met gedeputeerde Bert Pauli. De drie gemeenten informeerden de gedeputeerde over het proces en de afwegingen voor een bestuurlijke fusie van hun gemeenten. Vanwege de adviserende rol van de provincie, onder andere aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wil de provincie nauw betrokken zijn bij het verdere proces en de inhoudelijke voorstellen.


Tijdens het overleg bevestigde Pauli dat Gedeputeerde Staten verheugd zijn dat deze gemeenten door een gemeentelijke herindeling proactief inspelen op de uitdagingen van de nabije toekomst. ‘Ik hoop echt dat andere gemeenten in Noordoost-Brabant hier een voorbeeld aan nemen en met vergelijkbare initiatieven komen. Desgewenst denken we daar als college natuurlijk graag in mee’, aldus Pauli. Eerder stelden Gedeputeerde Staten al dat een samengaan van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot het benodigde draagvlak kan leiden, voldoende bestuurskrachtig en duurzaam is en bovendien passend is qua interne en regionale samenhang. Pauli ziet in de nieuwe gemeente een bestuurskrachtige partner om, samen met de daar gevestigde (inter)nationale topbedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden, de lokale en regionale opgaven (zoals agrifood) succesvol tot uitvoering te brengen. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel organiseren de komende weken inloopavonden voor inwoners over het samen vormen van een nieuwe gemeente, uiterlijk per 1 januari 2018. In het najaar van 2014 nemen de gemeenteraden een besluit over een herindelingsontwerp en in het voorjaar van 2015 over een herindelingsadvies. Gedeputeerde Staten sturen dit herindelingsadvies met hun standpunt naar de minister. Tijdens de inloopavonden krijgen inwoners inzicht in de afwegingen voor fusie. Ook willen de colleges en gemeenteraden alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners uitnodigen om hun aandachtspunten en ideeën voor het verdere proces van samengaan in te brengen. Dit vormt de opmaat naar een toekomstvisie van de nieuw te vormen gemeente. Deze visie zal, medio juni 2014, in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden opgesteld.


Inloopavonden in de drie gemeenten:
10 februari, 19:00 – 21:00u Schijndel Cultureel Centrum ’t Spectrum
10 februari, 19:00 – 21:00u Sint-Oedenrode Gemeentehuis Sint-Oedenrode
10 februari, 19:00 – 21:00u Veghel Cultuurcafé 'de Afzakkerij', Noordkade
18 februari, 19:00 – 21:00u Schijndel Cultureel Centrum ’t Spectrum
19 februari, 19:00 – 21:00u Sint-Oedenrode Gemeentehuis Sint-Oedenrode
20 februari, 19:00 – 21:00u Erp Café/partycentrum Van Haandel

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//