foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aanwijzingsbesluit verschillende afvalinzamelaars in de gemeente Schijndel [diverse perioden]

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel – Het college van B&W van Schijndel heeft op 15 januari jl. [gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Schijndel] besloten om als inzamelaarx voor restafval aan huis en voor verpakkingsglas Van Gansewinkel Nederland B.V. uit Maarheeze aan te wijzen [resp. m.i.v. 1-1-2011 t/m 31-12-2015 en m.i.v. 1-1-2004 t/m 31-12-2014]. Voor kunststofverpakkingsafval, grof huishoudelijk afval en op afroep kerstbomen aan huis en voor oud papier en karton aan huis is de Van Kaathoven Groep uit Sint-Oedenrode aangewezen [van 1-1-2014 t/m 31-8-2014], voor textiel Ecotex B.V. h.o.d.n Curitas uit Lunteren [van 1-1-2013 t/m 31-12-2015], vanaf 1 januari 2014 tot een nader te bepalen datum Vincentiusvereniging Schijndel uit Schijndel voor bruikbare huisraad, [vanaf 1-1-2014 tot nader te bepalen datum] Netten IJzerhandel en Metaal- en Handelsonderneming Twan van Kessel beide uit Schijndel als inzamelaar voor oud ijzer, [vanaf 1-1-1-2014 tot nader te bepalen datum] Hout-Doe uit Schijndel voor houtafval en [vanaf 1-1-2014 tot nader te bepalen datum] de Stichting Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën uit Zoetermeer aan te wijzen als inzamelaar voor frituurvet.

Het college heeft hierbij besloten het aanwijzingsbesluit van 1 augustus 2013, registratienummer 13.023544, in te trekken.


Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Hierin vermeldt u in ieder geval uw naam, uw adres, een omschrijving van het besluit, de motivering van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.
In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//