foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mezenkastjes voor extra bestrijding eikenprocessierupsen?

nesteikenprocessierupsenjuni09brongemeenteMeierijstad - In onze omliggende gemeenten zie je steeds vaker dat er nestkastjes aan de eikenbomen worden opgehangen voor pimpel- en koolmeesjes die dol zijn op eikenprocessierupsen en dus een extra bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding ervan. Het is gebleken dat spuiten van nesten ook schade brengt aan deze mezen en hun jongen. Door de tot nu toe zachte winter wordt verwacht dat de overlast komende zomer hetzelfde maar ook nog erger kan worden. Omdat omliggende gemeenten diverse initiatieven hebben geïnitieerd of stimuleren en financieren voor het maken en ophangen van nestkastjes legde TVSchijndel de gemeente de vraag voor wat de gemeente zelf initieert om extra te helpen bij de bestrijding van die kriebelbeesjes waar steeds meer mensen last vast krijgen in hun eigen of recreatieve omgeving.

Andere media melden dat Sint-Michielsgestel een zorgboerderij de nestkastjes laat vervaardigen en ophangen. De gemeente 's-Hertogenbosch maakt voor de vervaardiging ervan gebruik van de inzet van een hobbyclub, natuurwerkgroep, kinderboerderij, VMBO en sociale werkplaats uit omliggende gemeenten. Daarna worden de nestkastjes door een aantal wijkraden opgehangen en onderhouden. Worden deze initiatieven ook al bij de gemeente Meierijstad komend seizoen overgenomen naast de bekende (preventieve) bestrijding en om hoeveel eikenbomen gaat het binnen het Meierijstaddomein?


Reactie gemeente
Een woordvoerster van de gemeente Meierijstad laat weten: "het aanbrengen van nestkasten voor koolmezen kan op kleine schaal een bijdrage leveren aan de bestrijding van eikenprocessierups. Naast nestgelegenheid moeten echter ook de andere randvoorwaarden aanwezig zijn zoals aanbod van voedsel in perioden dat er geen eikenprocessierupsen zijn. Ook zijn de natuurlijke vijanden nog geen vervanger van de preventieve bestrijding. Vandaar dat gemeente Meierijstad net als voorgaande jaren ook in 2020 in zet op preventieve bestrijding met een biologisch bacteriepreparaat.

Van het totaal aantal bomen dat door gemeente Meierijstad individueel wordt beheerd (excl. bossen en houtsingels) is circa 45.000 Eik. Grofweg de helft hiervan wordt preventief behandeld. De exacte aantallen en het definitieve bestrijdingsplan wordt op korte termijn vastgesteld. Echter wij beseffen ook dat preventieve bestrijding niet de complete oplossing van de plaag is. Het stimuleren en vergroten van biodiversiteit en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is een meer permanente oplossing. Dit gaat veel verder dan alleen koolmezenkastjes, denk dan bijvoorbeeld aan biodiverse bermen en variatie in boomsoorten. Hier houden we in onze (beleid)keuzes rekening mee."
De woordvoerster vervolgt: "indien bewoners zelf nestkasjes op willen hangen dan staan we dit uiteraard toe. De gemeente laat zelf geen nestkastjes maken."

Omdat het een uitvoeringsplan is, hoeft de raad er geen uitspraak over te doen en wordt het niet geagendeerd voor de commissie en raad, aldus de woordvoerster. "Zodra er meer bekend is over de exacte aanpak dit jaar zullen we daarover ook zeker gaan communiceren." Het bestrijdingsplan betreft een uitvoeringsplan wat slechts op onderdelen afwijkt van wat de gemeente voorgaande jaren heeft gedaan.
nesteikenprocessierupsenjuni09brongemeente

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//